Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Festiwal Nauki w Ghanie z udziałem UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Festiwal Nauki w Ghanie z udziałem UPP

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w ramach współpracy z University of Energy and Natural Resources Sunyani w Ghanie oraz nawiązanych kontaktów podczas targów West Africa Agrofood, w dniach 7-8 lutego br. uczestniczył w organizowanym przez tamtejszych naukowców Festiwalu Nauki.

Pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej naszej uczelni – prof. dr hab. Bogdan Chojnicki z Katedry Meteorologii i Klimatologii oraz mgr Joanna Chmist z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, wygłosili wykłady nt. Plants-climate interactions. Carbon in terrestial ecosystems oraz Water quality monitoring by living organisms wykorzystując transmisję za pomocą komunikatora Skype.  Poza wykładem przeprowadzono także bezpośrednią dyskusję z uczniami, studentami i pracownikami zgromadzonymi na festiwalu, a także zaprezentowano naszą uczelnię i region Wielkopolski.

Sukces wspomnianego eventu z pewnością wpłynie na dalszą współpracę z University of Energy and Natural Resources Sunyani w Ghanie oraz popularyzację naszej wiedzy i osiągnięć badawczych m.in. podczas Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbędzie się w UPP 24 kwietnia br. W perspektywie planowane jest znaczne rozszerzenie współpracy, która nie byłaby możliwa bez osobistego, merytorycznego i organizacyjnego zaangażowania Pana Profesora Jeana Diatty, pełnomocnika JM Rektora UPP do spraw współpracy z krajami Afryki. 

 

Dział Marketingu i Komunikacji
Biuro Prorektora ds. Nauki i Wspópracy z Zagranicą 

WYDZIAŁY