Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży "Moja Wizja Zero" - Strategia Prewencji w Rolnictwie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży "Moja Wizja Zero" - Strategia Prewencji w Rolnictwie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej organizuje I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie" pod Patronatem Homorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. 

Konkurs wpisuje się w ideę realizacji Strategii Wizji Zero, jest adresowany do młodzieży w wieku 15-24 lata. Udział w nim polega na przygotowaniu krótkiego filmu promocyjnego. Zgłoszenia można przesyłać od 2 września so 3 października br. 

 

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie www.krus.gov.pl w zakładce Moja Wizja Zero.

 

Informacje o globalnej kampanii Wizja Zero dostępne są na stronie www.visionzero.global. 

 

WYDZIAŁY