Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility III Konferencja Naukowa pt. "Turystyka wiejska. Nauka, edukacja, praktyka" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

III Konferencja Naukowa pt. "Turystyka wiejska. Nauka, edukacja, praktyka"

Głównym założeniem konferencji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów na temat znaczenia edukacji w kształtowaniu oferty obszarów przyrodniczo cennych i ich użytkowania turystycznego wraz z przykładami dobrych praktyk w tym zakresie. 

Problematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień: formy, techniki, narzędzia edukacji, współpraca w obrębie udostępniania obszarów przyrodniczo cennych, strefowanie obszarów pzryrodniczo cennych dla turystyki, segmentacja odbiorców, rodzaje turystyki na obszarach przyrodniczo cennych.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli: szkół wyższych, administarcji obszarów chronionych, nadleśnictw, samorządów, stowarzyszeń zainteresowanych problematyką rozwoju edukacji ekologicznej służącej rozwojowi turystyki wiejskiej na obszarach przyrodniczo cennych. 

WYDZIAŁY