Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Płatne staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Płatne staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania

Płatne staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania - Edycja LATO VII-X. Aplikuj do 10 czerwca!

Etapy Programu Staży i Praktyk Studenckich:

I etap   1 m-c - praktyka bezpłatna (60 h)

II etap  3 m-ce - staż płatny (180 h)

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

✔  posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

✔  studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału UMP

✔  wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na www.poznan.pl/mim/staz/

 

Więcej informacji na stronie www.poznan.pl/mim/staz/

lub pod numerem telefonu (61) 878 55 10

WYDZIAŁY