Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility InCites i Web of Science 2 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

InCites i Web of Science 2

InCites i Web of Science, kolejne szkolenia online.

Terminy szkoleń oraz linki do rejestracji – strona Biblioteki

 

Jak InCites może w prosty sposób pomóc w rzetelnej analizie danych z Web of Science?

Czy współpraca naukowa ma znaczenie?

Które ośrodki są wiodące w danych dyscyplinach? Które dyscypliny są wiodące w danych ośrodkach? 

Co wpływa na miejsce instytucji w rankingach?

Jak wybór źródła publikacji wpływa na jej oddziaływanie?

 

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach prowadzonych przez Pana Marcina Kapczyńskiego, przedstawiciela firmy Clarivate Analytics.

Terminy szkoleń oraz linki do rejestracji – strona Biblioteki

WYDZIAŁY