Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko-stypendysty - Opus 13 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko-stypendysty - Opus 13

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej stypendium naukowe w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. ”OPUS 13” numer umowy UMO-2017/25/B/NZ5/01949 pt. „Wpływ mikrobiomu jelitowego na indukcję przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej” uzyskała: p. inż. Bernadeta Pietrzak

WYDZIAŁY