Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Jubileusz 55-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jubileusz 55-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W dniu 27 czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 55 – lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu połączona z otwarciem IV Konferencji Naukowej z cyklu „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000”, której tegoroczny temat brzmiał: „Problemy inżynierii i kształtowania środowiska”. Uroczystości odbyły się pod patronatem prof. drab. Jana Pikula - JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W uroczystości wzięło udział około 150 osób, reprezentujących macierzysty Wydział oraz uczelnię, polskie ośrodki naukowe, organy administracji publicznej i samorządowej, stowarzyszenia, a także współpracownicy oraz sympatycy Wydziału z całej Polski.

Uczestników uroczystości powitał Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej prof. UPP dr hab. inż. Jerzy Bykowski, a oficjalnego otwarcia dokonał  Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

Fot. 1

Podczas uroczystości jubileuszowych Dziekan uhonorował listem gratulacyjnym oraz odznaką wydziałową: Dziekanów „bratnich” Wydziałów, emerytowanych Profesorów Wydziału – członków komitetu honorowego oraz przedstawicieli firm, instytucji, szkół i stowarzyszeń aktywnie wspierających w ostatnich latach liczne inicjatywy i przedsięwzięcia o charakterze naukowym, ale przede wszystkim dydaktyczne w kształceniu studentów. Szczególnie wzruszającym momentem było wręczenie listów i odznak naszym emerytowanym profesorom w osobach: prof. Wiesława Buczkowskiego, prof. Janusza Gołaskiego, prof. Jerzego Marcinka, prof. Henryka Mikołajczaka, prof. Czesława Przybyły, prof. Bogdana Wosiewicza i dr inż. Włodzimierza Łęckiego. Niestety, na uroczystości nie mogli przybyć: prof. Mirosława Gilewska, prof. Andrzej Kędziora, prof. Zbigniew Młynarek i dr hab. Marek Spychalski. Wszystkim uczestnikom uroczystości kazali jednak przekazać serdeczne pozdrowienia.   Podczas uroczystości wręczono też listy gratulacyjne i odznaki pierwszym „złotym Absolwentom”  Wydziału, którzy jako pierwsi absolwenci z dyplomem magistra inżyniera melioracji wodnych opuścili w 1967 roku mury Uczelni. A są to: mgr inż. Andrzej Kapuściński, mgr inż. Zbigniew Krawczyk, mgr inż. Stanisław Kwiatkowski,  mgr inż. Bogusz Mrugała i mgr inż. Bogdan Pachura.

 

Gratulacje z okazji jubileuszu złożyli: prof. SGGW dr hab. inż. Eugeniusz Koda Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Leszek Książek Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. Bernard Kontny Dziekan Wydziału Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dziekani innych Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: prof. Anna Kryszak Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, dr hab. inż. Robert Kuźmiński Prodziekan Wydziału Leśnego oraz dr hab. inż. Tomasz Kleiber Prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

 

Listy gratulacyjne nadesłali też Dziekani: Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu - dr hab. inż. Bożena Danyluk, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt – prof. dr hab. Piotr Ślósarz i Wydziału Ekonomicznego-Społecznego – prof. dr hab. Walenty Poczta.

 

Gratulacje i życzenia przekazali również przedstawiciele reprezentujący organy i instytucje publiczne. W imieniu wyróżnionych przedstawicieli firm i instytucji głos zabrali mgr inż. Arkadiusz Błochowiak – Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, dr inż. Michał Sosiński – Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i dr inż. Sławomir Szałata – Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg.

 

Jubileusz uświetnił występ światowej sławy wirtuoza akordeonu i bandoneonu Wiesława Prządki, przy akompaniamencie Rafała Karasiewicza. Koncert był prezentem Pana Profesora Zbigniewa Młynarka na uroczystość jubileuszową.

W drugiej części obchodów jubileuszu zaprezentowano aktualną działalność każdej z jednostek wydziału. Prezentację przedstawili: Instytut Budownictwa i Geoinżynierii, Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej oraz Katedra Meteorologii.

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej prof. UPP dr hab. inż. Jerzy Bykowski zamykając uroczystość podziękował wszystkim za uczestnictwo w uroczystości i wiele życzliwych słów. Serdecznie słowa Dziekan skierował do pracowników Wydziału gratulując jubileuszu i dziękując za zaangażowanie oraz oddanie pracy dydaktycznej i naukowej, gdyż bez znakomitej Kadry nie byłoby Wydziału.

 

dr inż. Anna Szymczak-Graczyk

---

Fot. 1. Otwarcie jubileuszu przez Prorektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. inż. Krzysztofa Szoszkiewicza. Przy stole zasiadają władze dziekańskie: Dziekan prof. dr hab. inż. Jerzy Bykowski, prof. nadzw. oraz Prodziekani (od lewej) dr hab. inż. Klaudia Borowiak, dr inż. Katarzyna Wiatrowska i dr inż. Anna Szymczak-Graczyk

Fot. 2. „Złotci Absolwenci” - rocznik 1967 r. : mgr inż. Andrzej Kapuściński, mgr inż. Zbigniew Krawczyk, mgr inż. Stanisław Kwiatkowski,  mgr inż. Bogusz Mrugała i mgr inż. Bogdan Pachura.

WYDZIAŁY