Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs na najlepsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie na temat przemian w Poznaniu w latach 1990-2015 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie na temat przemian w Poznaniu w latach 1990-2015

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania ogłosiła konkurs na najlepsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie na temat przemian w Poznaniu w latach 1990-2015. Prace mogą dotyczyć różnych aspektów zmian.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace reprezentujące różne dyscypliny naukowe, prezentujące oryginalne badania dotyczące szeroko rozumianego życia społecznego, instytucji miejskich, samorządności, edukacji, postaw i zachowań politycznych mieszkańców Poznania, życia religijnego i inne.

 

Prawo zgłaszania prac konkursowych mają: uczelnie wyższe, instytuty naukowe, naukowobadawcze, stowarzyszenia, instytucje kulturalne, samorządy lokalne, autorzy prac oraz ich promotorzy.

 

Oceny prac nadesłanych na konkurs będzie dokonywać Kapituła konkursu.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione pomiędzy 1 stycznia 2016 roku a 15 grudnia 2019 roku.

 

Więcej informacji na temat Konkursu 

WYDZIAŁY