Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs Poznański Wolontariusz Roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs Poznański Wolontariusz Roku

Miasto Poznań już po raz osiemnasty organizuje konkurs Poznański Wolontariusz Roku. Jest to przedsięwzięcie mające na celu promowanie idei wolontariatu oraz osób i organizacji angażujących się w działalność wolontaryjną na rzecz Poznania i jego mieszkańców.

W tym roku w konkursie wolontariusze nagradzani będą w sześciu kategoriach:

  • młodzieżowej, w której zgłoszone mogą zostać osoby do 19 roku życia;
  • indywidualnej, w której zgłoszone mogą zostać osoby pomiędzy 20 a 60 roku życia;
  • senioralnej, w której zgłoszone mogą zostać osoby powyżej 60 roku życia;
  • zespołowej, w której zgłoszone mogą zostać grupy prowadzące działania o charakterze wolontariackim;
  • wolontariat szkolny, w której zgłoszone mogą zostać zespoły działające w ramach szkolnych kół wolontariatu;
  • wolontariat pracowniczy, w której zgłoszone mogą być programy wolontariatu pracowniczego.

Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konkursie poprzez zgłaszanie do niego osób/grup/organizacji/firm, z którymi stykają się Państwo w swojej codziennej działalności. Dotyczy to również środowiska studenckiego. Jest to świetna okazja, aby wszystkim zaangażowanym w działania na rzecz innych ludzi podziękować za okazaną pomoc i pokazać, że ich praca, zaangażowanie i poświęcany czas są zauważane i doceniane.

Zgłoszenia przyjmowane będą w okresie od 13 do 30 listopada 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej www.pozytywni-poznan.pl.

Jednocześnie już dziś serdecznie zapraszamy Państwa na uroczysta galę podsumowującą konkurs, która odbędzie się 14 grudnia w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Atrakcją wieczoru będzie koncert zespołu Strachy Na Lachy.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania pod numerem tel. 61 878 57 30.

WYDZIAŁY