Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Leśne ścieżki nauki, czyli IV Ogólnopolska Konferencja „Przyroda – Las- Technologia” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Leśne ścieżki nauki, czyli IV Ogólnopolska Konferencja „Przyroda – Las- Technologia”

W dniach 16-17 lutego 2017 roku na Wydziale Leśnym w Collegium Cieszkowskich odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia” zorganizowana przez Samorząd Doktorantów Wydziału Leśnego. Na czele Komitetu Organizacyjnego stanął mgr inż. Adrian Kasztelan.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do Młodych Naukowców - studentów, doktorantów, doktorów - podejmujących w swoich badaniach zagadnienia mieszczące się w szeroko pojętym leśnictwie. Spotkanie było przede wszystkim okazją do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń w celu poznania współczesnych trendów i technologii wykorzystywanych w badaniach związanych ze środowiskiem przyrodniczym. Konferencja zgromadziła prelegentów z całej Polski z kilkunastu ośrodków naukowych.

W trakcie Konferencji odbyły się dwie sesje referatowe, sesja posterowa oraz sesja terenowa. Spośród wszystkich prelegentów  miano najlepszego zdobył Radosław Jagiełło z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku za referat „Szacowanie przyrostu pierśnicowego pola przekroju drzewa – rozszerzona metoda Vissera”. Za najlepszy poster natomiast, Komitet Naukowy uznał poster Marka Kruczka z Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotyczący „Martwego drewna jako mikrośrodowiska dla śluzowców”. Wyróżnienia otrzymali Marta Waszczur i Michał Rybicki z Wydziału Leśnego Naszego Uniwersytetu oraz Artur Tomasz Eichmann z Uniwersytetu Gdańskiego.

Owocne obrady podczas pierwszego dnia zakończyły się sympatycznym wieczorem na kręglach. Drugiego dnia Konferencji odbyła się sesja terenowa. Uczestnicy wyjazdu mogli obejrzeć Ośrodek Edukacji Leśnej w Łysym Młynie oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Dziewicza Góra, gdzie odbyło się spotkanie z dr. inż. Tomaszem Sobolakiem – Nadleśniczym Nadleśnictwa Łapuchówko. Zwiedzanie Ośrodka i wspinaczkę na Dziewiczą Górę nadzorowała Pani Karolina Kapałka-Boratyńska z OEPL oraz przedstawicielka Komitetu Naukowego - Pani dr hab. Katarzyna Kaźmierczak.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za spotkanie i wymianę doświadczeń, życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej i zapraszamy już za rok!

WYDZIAŁY