Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekt "Młoda kadra" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Projekt "Młoda kadra"

Dział ds. Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uruchamia projekt w ramach programu Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Wysoka jakość kształcenia atutem młodej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowany czas realizacji Programu został przewidziany na okres 01.10.2018 r. - 30.09.2020 r.

Wsparciem objętych zostanie minimum 62 przedstawicieli/ek młodej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy/e spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  1. Posiadają stopień naukowy co najwyżej doktora lub są w trakcie odbywania studiów III stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,
  2. Na dzień rozpoczęcia udziału w Programie nie ukończyli/ły 35 roku życia lub mogą skorzystać z wydłużenia tego kryterium w myśl definicji „młodego naukowca” wskazanej w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia o zasadach finasowania nauki, Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615,
  3. Stanowią kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, tj.:
  • Są nauczycielami akademickimi w rozumieniu art. 108 ustawy o szkolnictwie wyższym
  •  
  • Posiadają z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu umowę cywilno-prawną na prowadzenie dydaktyki. Minimalny czas trwania umowy to rok akademicki, w ramach którego planowany jest udział w Projekcie.

Celem programu jest wzrost kompetencji dydaktycznych i poprawa nauczania Uczestników/czek Programu poprzez aktywny udział w różnorodnych formach rozwijania innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych i zarządzania wiedzą oraz prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

Ścieżka wsparcia w projekcie zakłada podnoszenie swoich umiejętności pod okiem najlepszych specjalistów poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Program przewiduje indywidualne spotkania z Carrer Coachem oraz możliwość odbycia zagranicznych praktyk zawodowych w najlepszych uczelniach zagranicznych.

Udział w programie jest bezpłatny, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Informacje:

 

Beneficjent: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i rozwoju

Kwota dofinansowania z UE: 575 014,18 zł

Termin realizacji Projektu: 01.10.208 r. - 30.09.2020 r.

 

Zespół Projektu:

Katarzyna Trzeciak, Kierownik Projektu

Daria Pawelska, Specjalista ds. szkoleń

 

Dział ds. Funduszy Strukturalnych

Collegium Maximum,

ul. Wojska Polskiego 28, I piętro, pok. 172

60-637 Poznań

Tel: 61 846 65 68

E-mail: mlodakadra@up.poznan.pl

Strona internetowa: www.puls.edu.pl/mloda-kadra

Facebook: @MlodaKadra

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon plakat_A3.pdf2.07 MB
PDF icon Przewodnik po Projekcie.pdf11.78 MB

WYDZIAŁY