Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility VIII Sympozjum Zdrowotności Nasion Międzynarodowego Związku Oceny Nasion | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

VIII Sympozjum Zdrowotności Nasion Międzynarodowego Związku Oceny Nasion

W dniach 4-7 września 2018 r. w Poznaniu odbędzie się VIII Sympozjum zdrowotności Nasion Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (International Seed Testing Association, ISTA) oraz VI Międzynarodowa konferencja Zdrowotności Nasion. Organizatorami spotkania są Komitet Zdrowotności Nasion ISTA, sekcja Patologii Nasion Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, KOmitet Nauk Agronomicznych POlskiej Akademii Nauk oraz Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

Wydarzenie będzie wspaniałą okazją dla naukowców i specjalistów zajmujących się zdrowotnością nasion z uniwersytetów, instytutów badawczych,  laboratoriów oceny nasion o przedsiębiorstw nasiennych do zaprezentowania naukowych osiągnięć i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy. 

 

Termin: 4-7 września 2018r.

Miejsce: Centrum Konferencyjne PAN w Poznaniu

WYDZIAŁY