Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wykłady organizowane przez Biuro Karier w ramach zajęć ogólnouczelnianych - studia stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wykłady organizowane przez Biuro Karier w ramach zajęć ogólnouczelnianych - studia stacjonarne II stopnia

Wykłady ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia. Student wybiera min. 1 zajęcia z 12 zaproponowanych. Zapisu można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Biura Karier, zakładka szkolenia https://biurokarier.up.poznan.pl/szkolenia-1/.

 

W tym roku zajęcia dla studentów II stopnia połączone są z organizowanymi na Uczelni Dniami Przedsiębiorczości „Poznań Business Day" i poruszają zagadnienia zakładania własnej firmy.

WYDZIAŁY