Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XIV edycję KONKURSU VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XIV edycję KONKURSU VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić XIV edycję KONKURSU VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.

Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, podyplomowych, inżynierskich lub MBA które zostały obronione nie wcześniej niż w 2016 roku.

 

Zakres tematyczny prac, które zostać zgłoszone:

- etyka biznesu,

- zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,

- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),

- ład korporacyjny,

- innowacyjność społeczna w gospodarce,

- dobre praktyki na rynku finansowym,

- przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

 

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy, skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu) oraz egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 31 lipca 2019 roku

Więcej informacji na stronie www.kpf.pl.

WYDZIAŁY