Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility  Warsztaty dziennikarstwa i PR | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 Warsztaty dziennikarstwa i PR

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów na: Warsztaty dziennikarstwa i PR

Warsztaty dziennikarstwa i PR są okazją do zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności. W przyszłej pracy praktyczna wiedza o dziennikarstwie, działaniu mediów, pracy rzecznika prasowego i „public relations” - PR zawsze się przyda! W CV będzie można dopisać fakt zdobycia kolejnych umiejętności, a przyszły pracodawca z zadowoleniem znajdzie też w CV dowód na pozazawodowe, humanistyczne zainteresowania kandydata.

 

Program warsztatów:

1. Dziennikarstwo - "Odpowiednie dać rzeczy słowo" - przydatność podstawowych informacji o dziennikarstwie i warsztatów dziennikarskich w pracy zawodowej (nie tylko dla dziennikarzy)

2. Informacja - podstawowa forma dziennikarska - teoria i praktyka

3. Inne formy dziennikarstwa, m.in. wywiad, reportaż itd.

4. Dziennikarstwo prasowe - funkcjonowanie redakcji dziennika regionalnego "Głos Wielkopolski" oraz ogólnopolskich miesięczników rolniczych "Top Agrar" i "AgroProfil"

5. Dziennikarstwo radiowe - rozgłośnia radiowa Polskiego Radia w Poznaniu

6. Dziennikarstwo telewizyjne - ośrodek telewizji OTVP Poznań

7. Dziennikarstwo internetowe w ww. mediach

8. Kontakty z mediami - rzecznik prasowy: status, kompetencje, narzędzia działania

9. Public relations - nowoczesne narzędzie kształtowania wizerunku. Teoria i trening. Rozwiązywanie przykładowego problemu PR

10. Dziennikarz - zawód zaufania społecznego - etyka, prawo prasowe

Prowadzący - red. Michał Sójka

 

Czas trwania warsztatów: 30 godz. lekcyjnych

Termin i miejsce zajęć: wtorki godz. 17:00-19:30, sala 157 Collegium Maximum

Pierwsze zajęcia odbędą się 14.11.2017r. 

Koszt warsztatów: 50 zł   (płatne po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na warsztaty)

Zapisy drogą mailową: cku@up.poznan.pl w tytule proszę wpisać: „Warsztaty dziennikarstwa i PR” (decyduje kolejność zgłoszeń)

Proszę podać następujące dane:

  1. Nazwisko
  2. Imiona
  3. Kierunek i rok studiów
  4. Data i miejsce urodzenia
  5. Nr PESEL
  6. Telefon kontaktowy

 

Szczegółowych informacji udziela Centrum Kształcenia Ustawicznego:

Collegium Maximum pok. 113,  cku@up.poznan.pl tel.: (61) 8487026

WYDZIAŁY