Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs dla studentów i pracowników UPP "Nasze brand hero" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs dla studentów i pracowników UPP "Nasze brand hero"

Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, przy wsparciu Prorektora ds. studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Działu Marketingu i Komunikacji organizują konkurs pt. „Nasze brand hero”.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego/najlepszych projektów brand hero czyli bohatera/maskotki znaku promującego szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dla projektu opracowano znak graficzny nawiazujący do realizowanych zadań (w załącznikuj). 

Pomysły powinny być oryginalne, uniwersalne, czytelne, przywodzące najbardziej trafne skojarzenia związane z szeroko rozumiana społeczną odpowiedzialnością jednostki.

 

Do konkursu mogą przystąpić przedstawiciele społeczności akademickiej (pracownicy, studenci, doktoranci).

 

Konkurs trwa od 27 listopada do 4 grudnia 2019 roku.

 

Propozycje oceni komisja konkursowa powołana przez Prorektora ds. studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nazwisko laureata oraz autorów wyróżnionych prac zostanie opublikowane na stronie internetowej UPP najpóźniej 6 grudnia br. Na zwycięzcę czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela Agnieszka Domaszewicz, Dział Marketingu i Komunikacji UPP – 61 846 6163, e-mail: agnieszka.domaszewicz@up.poznan.pl

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przystąpił do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podczas Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki - Nauka dla Ciebie, w Krakowie w dniu 17 września br.  Deklaracja SOU podkreśla szczególną rolę Uczelni jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości, zobowiązując sygnatariuszy do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz do ich upowszechniania wśród interesariuszy.

 

 

WYDZIAŁY